Ungdomspolitik

VISION: Fremme demokrati blandt unge

At fremme demokrati og kultur blandt unge
At skabe en ny ungdomskultur og fremme ungdomsmiljø
At danne et kulturelt ungdomsfællesskab på tværs af Langeland og dens uddannelser
At skabe et samlingspunkt, hvor man kan udfolde sig kunstnerisk

MÆRKESAG: Ungdomsråd
I Alternativet Langeland ønsker vi at skabe et Ungdomsråd med mandat i kommunalbestyrelsen -  ikke kun for at give de unge medbestemmelse i lokalområdet, men også for at fremme demokrati blandt de unge. 
Et ungdomsråd vil også fremme dialog mellem borger og kommunalbestyrelse. Ungdomsrådets vigtigste opgave er at fremme demokrati mellem de unge på kryds og tværs.

MÆRKESAG: Ungdomscafé
I Alternativet Langeland ønsker vi skabe et ungdomsfællesskab på tværs af uddannelser. Lige nu er der ikke det største ungdomsmiljø på Langeland og vi bruger slet ikke de unges kompetencer. Vi ser mere og mere, at de unge flygter fra Langeland så snart, de er færdige med skolen.

Derfor ønsker vi, at kommunen opstarter en ungdomscafé, som i fremtiden vil blive drevet af frivillige unge. Vi ønsker, der skal være plads til, at efterskolerne også bliver en del af lokalmiljøet. Cafeen skal ikke fungere som en virksomhed, men overskud skal gå til kulturelle arrangementer for unge.