GRØN Ø - KLIMA OG ENERGI

vindmoelle.jpg

VISION:  Hele øens energiforbrug dækkes af vedvarende energi

Alternativet Langeland har en mere ambitiøs målsætning end den danske regering. Vi fremrykker klimamålene med 10 år: 
•  I 2030 skal 100 procent af energiforbruget i Langeland Kommunes bygninger og virksomheder dækkes af vedvarende energi.
•  I 2040 skal 100 procent af energiforbruget i private bygninger og virksomheder på Langeland og Strynø dækkes af vedvarende energi.

MÆRKESAGER:
Alternativet vil støtte klima- og miljøvenlige initiativer. Langeland skal være en grøn ø med en grøn energiprofil.

1. Øens varmeværker skal så vidt muligt producere fjernvarme på vedvarende energikilder – sol, vind og biomasse. Solfangerne ved Tryggelev Varmeværk dækker f.eks. i 2017 20 procent af forbruget.

2. Der skal udarbejdes en grøn byudviklingsplan for Rudkøbing og senere andre byer på Langeland: Torvedannelser med grønne vækster, flere grønne oaser, lommeparker og minihaver.  Grønne tage. Vand skal også tænkes ind - f.eks. nye gadekær.

3. Langeland skal være greentech-ø. Langeland skal have den gule førertrøje på, når det gælder grøn energi og teknologi. Vi skal tiltrække grønne iværksættere, der kan skabe arbejdspladser, og som senere kan eksportere viden til resten af Danmark/verden.

4. Langeland skal være testområde for selvkørende transport baseret på el.

5. Langeland skal have fokus på elbiler, elcykler, elfærger, solfangere og solceller, lavenergiforbrug i husholdninger og skrotpræmier for strømslugere.