Skolepolitik

Rasmus Klump skib BagenkopRasmus Klumps skib Mary ligger  i Bagenkop.

VISION: En skole med plads til forskellighed

Vi vil udvikle en skole, hvor der er plads til at lære på forskellige måder og lære noget forskelligt. Børn har forskellige kompetencer og skal træffe forskellige uddannelsesvalg. Vi vil udvikle skolen, så det bliver nemmere for det enkelte barn at finde sine interesser, sine forcer og udvikle sin livsduelighed.

Vi vil udvikle en skole, hvor fagene kommer tættere på den verden, børnene lever i og tættere på noget, eleverne kan bruge til at få øje på sig selv og deres omverden. Vi vil udvikle fagene, så skolen arbejder mere eksperimenterende med dem og så fagene styrker elevernes nysgerrighed og engagement.

Vi vil med H C Ørsted som ramme skabe en eksperimenterende skole, hvor ”ånden i naturen” bliver ledestjernen for en undersøgende, nysgerrig og engageret tilgang til fag og verden.

Altertivet vil bevare de fire folkeskoler  - Nordskolen, Østedskolen, Humble Skole og Strynø Skole)

MÆRKESAG: Langeland som læringsrum
Der oprettes læringsrum på hele øen, der understøtter undervisning i natur og historie, og som kan benyttes af alle skoler og dagtilbud (og til turistfaciliteter i juli måned).

Området omkring Ørstedskolen skal bruges til læringsværksteder, til laboratorier og projekter i bl.a. jordbrug, skolehave, udekøkken, kunst og designprojekter, teknologisk udvikling og byggeri, og der skal udvikles flere praktiske fag og projekter.

MÆRKESAG: Elevinddragelse
Vi vil udvikle en demokratisk skolekultur, hvor eleverne får mere indflydelse, mere medbestemmelse og flere valgmuligheder, og hvor eleverne lærer at samarbejde og sætte pris på hinandens kompetencer.

Eleverne skal høres i alle beslutninger vedrørende deres skoledage, og de skal inddrages aktivt i udviklingen af nye tiltag på skolen.

MÆRKESAG: Karakterfrihed (Langeland som frikommune)
Vi ønsker at eksperimentere med en karakterfri skole i udvalgte klasser på  Ørstedskolen. Af hensyn til kravene fra videregående uddannelser kan vi ikke gøre skolen hundrede procent karakterfri, derfor bør alle afsluttende årgange modtage en årskarakter i de adgangsgivende fag, men standpunktskarakterer afskaffes og i stedet skal eleverne modtage konstruktiv feedback, så de ved, hvad de skal fokusere på i forhold til det faglige, i stedet for, at de bare får et tal på et stykke papir. Forskning viser, at fokus på karakterer kan føre til dårligere trivsel og stress hos eleverne.