Sundhed

gulerødder_hjemmeside.jpg

VISION: Sundhed for alle borgere

I Alternativet ønsker vi de bedst mulige forebyggende og behandlende tilbud og services til alle borgere i Langeland kommune med fokus på især social og økonomisk bæredygtighed.

MÆRKESAG: Sund mad på skoler og institutioner
I Danmark ses en stigning af overvægt blandt både børn og voksne. Overvægt er medvirkende til bl.a. 
hjerte-kar sygdomme, kræft, diabetes 2, ledsmerter, mindre social aktivitet (hvilket forringer livskvaliteten hos den enkelte)

Alternativet Langeland ønsker at forebygge overvægt blandt børn ved at starte med at hjælpe børnene allerede, mens de går i børnehave og skole. Simmerbølle Børnehave (med økologisk og sundt køkken) og Humble Skole (nøglehulscertificeret kantine)  er gode forbilleder, og Alternativet vil støtte sådanne initiativer på samtlige skoler og institutioner. 

MÆRKESAG: Undervisning i maddannelse
Grundet stigningen i overvægt blandt børn mærkes også en stigning i mobning af de overvægtige børn. I Alternativet ønsker vi, at der kommer mere fokus på undervisning i maddannelse (gode spisevaner) på skolerne.

MÆRKESAG: Røgfri fremtid
Røg skaber lungekræft og KOL, alvorlige sygdomme, som forringer livskvaliteten hos den enkelte patient. Alternativet støtter alle tiltag til en røgfri fremtid.

MÆRKESAG: Bofællesskaber for ældre og unge
Flere yngre får stress, og flere ældre oplever ensomhed. Alternativet støtter etablering af bofællesskaber  for ældre og yngre, der kan være til gavn for og lære af hinanden.

MÆRKESAG: Mindre kød og mere økologi i kommunens køkkener
Vi støtter indførelsen af en ugentlig ”spis grønt-dag” i alle kommunens institutioner, ligesom vi vil prioritere økologi og lokale råvarer i kommunens køkkener. Desuden vil vi arbejde for at undgå madspild. 

I dag anvendes 80 procent af landbrugsarealet til dyrefoder. Hvis vi reducerer brugen af kød, kan vi frisætte store arealer i det danske landskab til planteavl, som er langt mindre energikrævende og forurenende end kødproduktion. Et reduceret kødforbrug vil bidrage til en mere mangfoldig natur, et mere bæredygtigt landbrug og en øget folkesundhed.

MÆRKESAG: Trivselsgrupper
Vi ønsker at lave tilbud om trivselsgrupper blandt voksne, især målrettet sund vægt, mindfulness, motion. Pt. tilbydes tidsbegrænsede forløb, men vi ønsker oprettet et vedvarende tilbud. Nærvær betyder alt for, at mennesker trives.

MÆRKESAG: Naturvejleder
Langeland har en mangfoldig natur og gode fysiske rammer for afstresning og velvære. Vi ønsker at ansætte en naturvejleder til at guide børn, unge og ældre rundt i naturen på Langeland og Strynø. Det vil give livsglæde, overskud, motion og igen nærvær. Alt for mange sidder alene og er ensomme – sådan skal det ikke være.