Naturturisme

ryler_hjemmeside.jpg

Ryler. Foto: Carsten Friager

VISION: Øhavet som en destination i verdensklasse -
Og en geopark

Naturen er Langelands største aktiv for bosætning og nye arbejdspladser. Alternativet Langeland ønsker, at Langeland Kommune forsætter samarbejdet med Naturturisme I/S, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, andre professionelle og frivillige aktører – nuværende og kommende – om at udnytte potentialet, så Langeland, Strynø, Siø og resten af Det Sydfynske Øhav bliver en verdensklassedestination for friluftsliv og aktiv turisme, især inden for vandturisme og vandre/cykelturisme. Langeland skal indgå som en del af en kommende geopark (se side 7).

Dermed kan vi tiltrække flere turister og øge bosætning og beskæftigelse, og samtidig får lokalbefolkningen en sundere, gladere fritid. Vi vil forene naturpleje (og etablering af nye naturområder), forretning og jobskabelse - flere sunde aktiviteter, mere livskvalitet, mere bæredygtighed.

I udviklingen/implementeringen af nye oplevelser og faciliteter vil Alternativet Langeland tilstræbe, at evt. konflikter mellem benyttelse og beskyttelse afgøres til naturens fordel.

MÆRKESAG:  Videns- og besøgscenter på Siø
På Siø foreslår vi, at Langeland Kommune/Naturturisme I/S med støtte fra fonde og private investorer etbalerer et videns- og besøgscenter for hele Det Sydfynske Øhav.

På centret udvikles bæredygtige oplevelser og faciliteter for naturturisme og friluftsliv til lands og vands i og omkring Det Sydfynske Øhav. Her  forskes i fremtidens friluftsliv/turisme, der uddannes formidlere/vejledere/ guider, og innovative iværksættere inden for aktiv turisme – fra ind- og udland -  kan hente viden, inspiration og støtte her. 

Siø, som ligger mellem Langeland og Tåsinge, er en oplagt placering til centret, der også skal fungere som besøgs- og formidlingscenter for hele Øhavet og være en velkomstportal til gæster, som kommer sejlende, kørende eller vandrende (Øhavsstien krydser Siø) fra alle verdenshjørner.  Siø er til salg (august 2017), og den er rig på natur. Videns- og besøgscenter kan indrettes i selve Siøgaard, mens resten af øen med et netværk af stier, gangbroer og udsigtstårne vil være perfekt til formidling af øhavets natur en miniature.  

ØVRIGE MÆRKESAGER:
Naturturisme I/S har udpeget en række fælles indsatsområder for de fire kommuner omkring Det Sydfynske Øhav. Alternativet Langeland vil arbejde for, at Langeland Kommune, Turist- og Erhvervsforeningen, frivillige og private aktører i fællesskab tilstræber, at de kommer Langeland og Strynø mest muligt til gode, for eksempel disse:

MÆRKESAG: Lystfiskeri
Langeland har potentialet til at blive kraftcenter for lystfiskeri. Kommunen bør intensivere arbejdet med at skabe gode ynglepladser for havørreder, og private iværksættere kan støttes i at etablere udlån af grej, overnatningsfaciliteter, instruktion, så også børn kan være med. Naturturisme, Havørred Fyn og Langeland Kommune bør undersøge muligheden for at skabe et Øhavets kraftcenter for lystfiskere med tilbud om information, kurser, udlejning/salg af grej mv, på Rudkøbing Havn. 

MÆRKESAG: Dykning, snorkling, undervandsjagt 
Langelands østkyst er i forvejen populær blandt undervandsjægere, også til afholdelse af mesterskaber, og med bedre faciliteter, udlejning af grej og overnatningsmuligheder kan endnu flere jægere og events tiltrækkes. Naturturisme overvejer, om en snorkelbane ved Langelands østkyst er en god ide?

MÆRKESAG: Vandring og cykling
Øhavsstien certificeres (blåstemples) (Naturturisme er i gang) og føres videre til Bagenkop (Langeland Kommune er i gang). Private aktører støttes i at lave pakketure, bagage-transportordninger, gode overnatningssteder, hvilesteder og snackmuligheder undervejs. (Turist- og Erhvervsforeningen er i gang) 

Langeland Kommune bør intensivere arbejdet med sikre cykelstier/ridestier/aktivitetsstier på hele øen.

MÆRKESAG: Havkajak, surfing, sup (stand up paddling)
Det private initiativ Shores i Bagenkop støttes i at udvikle hotspots langs kysterne fra syd til nord med faciliteter til havkajak, vind- og kitesurfing, sup, svømning og anden vandsport. Der etableres flere shelters, også til havs og i trætoppe (af Naturturisme, frivillige og private). 

MÆRKESAG: Lystsejlads 
Faciliteterne i havnene udbygges med bl.a. hybrid/elbiler/elcykler, gratis offentlig transport, guidede ture og bedre formidling af Langelands lyksaligheder. Aktører: De private/offentlige havne, Langelands Elforsyning og fonde.

MÆRKESAG: Lokale fødevarer (gastronomisk turisme)
Langeland har tradition for at avle frugt, grønsager og bær af høj kvalitet. Det langelandske fødevarenetværk, organiseret af Turist- og Erhvervsforeningen, styrkes og udbygges, så lokalbefolkning og turister guides rundt til producenter og spisesteder, som prioriterer lokale råvarer.