Lokalpolitisk program

Alternativet valgprogram hjemmesdie tippet 2.JPGKV 17 valgprogram - de 11 VISIONER

Alternativert Langeland har vedtaget et lokalpoltisk program med 11 mærkesager. Flere kan komme til, men de 11 første finder du ved at klikke på menuen til venstre.

BORGERINDDRAGELSE 
- om et åbent samfund med mest mulig indflydelse til borgerne

BESKÆFTIGELSE OG SOCIALPOLITIK 
- om at slippe de ledige fri: Kontanthjælp uden modkrav

IVÆRKSÆTTERI - om et levende erhvervsliv med mange grønne virksomheder

NATURTURISME - om et øhav i verdensklasse og en geopark

GRØN Ø - KLIMA OG ENERGI 
- om at dække hele øens energiforbrug med vedvarende energi

GRØN Ø - NATUR OG MILJØ -        
- om en rigere, renere og mere mangfoldig natur

TRANSPORT - om bæredygtig og gratis kollektiv transport

SKOLEPOLITIK - om en skole med plads til forskellighed

UNGDOMSPOLITIK - om at fremme demokratiet blandt unge

BOSÆTNING - 
- om Landsbyklyngen, iværksættermiljøer og net- og mobildækning

SUNDHED - om sundhed til alle

ÆLDRE - om pleje og omsorg og menneskelige realtioner

DOWNLOAD HELE DET LOKALPOLITISKE PROGRAM TIL KV17