Langelandsmanifestet

Ristinge hjemmeside.JPGALTERNATIVETS LANGELANDSMANIFEST

- om at åbne øjnene for alt det, der er godt på Langeland

Alternativet Langeland vil udvikle Langeland og Strynø gennem de rige menneskelige og natur-skabte ressourcer, øerne har: Natur, jordbrug, håndværk, kreativitet, frivillighed og fællesskaber. 

Vi vil åbne vores egne og andres øjne for alt det, der er godt her på Langeland.

Alternativet Langeland vægter saglighed, nysgerrighed, samarbejde og åbenhed højt. Humor kan vi slet ikke leve uden.

Alternativet Langeland vurderer alle initiativer på tre parametre: 
Er det bæredygtigt – socialt, økonomisk og miljømæssigt?

Mere konkret lover Alternativet Langeland, at arbejde for:

  •  at åbne kommunen - alle borgere skal have mulighed for at deltage i den demokratiske debat, 
  • inddrages i politikernes beslutninger og i det hele taget have mest mulig indflydelse på eget liv
  •  at skabe et bæredygtigt arbejdsmarked - alle borgere skal have mulighed for at lave noget 
  • meningsfuldt og bruge deres kompetencer optimalt
  •  at udvikle en grøn iværksætterkultur – give flere kvikke hoveder og kloge hænder en mulighed for at starte for sig selv med bæredygtighed og fællesskab i højsædet,
  •  at styrke naturturisme og give også de fastboende bedre adgang til naturen – for gode oplevelser til alle
  •  at værne om naturen - den er vores allervigtigste ressource
  •  at profilere og udvikle øernes grønne energiprofil - for en renere ø
  •  at arbejde innovativt med infrastruktur og teknologiudvikling - bedre kollekiv trafik og internet- og mobildækning
  •  at styrke samarbejdet mellem frivillige og kommunen. Øboer tager gerne ansvar, men har også brug for en hjælpende hånd