Bosætning

Hou hjemmeside.JPG

Shelter på Langelands nordspids. Alle er velkomne, dog kun for en overnatning eller to.

VISION: Langeland er ligeså attraktiv som København

Det er ligeså attraktivt at bosætte sig på Langeland som i København eller Svendborg – især for dem, der har stiftet familie. Langeland tiltrækker nye beboere på grund af unik natur, gode fællesskaber, effektiv infrastruktur og et godt iværksættermiljø. 

MÆRKESAGER: 
Vi vil fremme bosætning på Langeland ved at støtte
•  projekt Landsbyklyngen Langeland (start august 2017). Målet er, at frivillige, erhvervsliv, institutioner og borgere arbejder sammen på kryds og tværs af gamle grænser om udvikling, fællesskab og forandring. Det kan give en ny start og afdække nye muligheder for fjerdesektorudvikling i alle lokalsamfundene – altså samskabelse mellem det offentlige, det private og frivillige. F. eks. om at drive/etablere kulturhuse, idrætshaller og multifunktionelle centre i lokalsamfundene.

 •  udvikling af en effektiv infrastruktur – gratis kollektiv transport og optimale opkoblingsmuligheder til mobiltelefon/internet. Den digitale struktur og god adgang til nettet er afgørende for bosætning. Bredbåndsnettet skal udbygges i landdistrikterne.

•  etablering af bæredygtige bofællesskaber i nord, midt og syd for familier, par og enlige – f.eks med aldersintegration, fællesspisning, træningsfaciliteter, dyrehold, have- og mindre økologisk jordbrug etc.  Gerne med inddragelse af tomme (billige) ejendomme.

•  oprettelse af iværksættermiljøer, som både fungerer som udviklingsværksteder, arbejdsfællesskaber og supportcentre, og hvor der er adgang til kommunal eksperthjælp, ideudvikling og markedsføring. Målet er bl.a., at man kan søge et job i København, men varetage det fra Langeland

•  mulighed for skolegang, børnepasning og adgang til lægehjælp på hele øen - i nord, midt og syd. 

•  gode friluftsfaciliteter til vands og til lands, baseret på øens rige natur