Borgerinddragelse

knopsvane m aellinger web.jpg
Knobsvane med ællinger. FOTO: CARSTEN FRIAGER

BORGERINDDRAGELSE, BORGERBUDGETTER OG GENNEMSIGTIGHED

VISION: Et åbent samfund med mere demokrati

Alternativet Langeland vil skabe en ny politisk kultur og et langt mere demokratisk og åbent samfund. Vi vil åbne kommunen og give alle borgere mulighed for at deltage i den demokratiske debat, inddrage dem i politikernes beslutninger og i det hele taget give alle mest mulig indflydelse på eget liv.

MÆRKESAG: Borgerbudgetter
Alternativet ønsker, at Langeland Kommune laver et forsøg med borgerbudgettering i 2019, hvor politikerne afsætter 500.000 kr., som borgerne får mulighed for at bruge på projekter, de brænder for. Borgerbudgetter er gennemført i andre kommuner, bl.a. Faaborg-Midtfyn, Odense og Varde.

Eksempler på områder, hvor man kan indføre borgerbudgetter: Aktiviteter, som giver sjovere hverdage på plejehjemmene, landsbyhjælperkorps, nyt liv i landsbyerne, børneaktiviteter osv. Projekterne skal udvikles efter konkrete, langelandske behov. 

MÆRKESAG: Borgerindflydelse
Systemet ved ikke altid bedst. Alternativet Langeland ønsker at give borgerne og de kommunalt ansatte større indflydelse på de tilbud og den hjælp, kommunen yder. Vi tror på menneskers ressourcer, frihed og evner til at tage ansvar for eget liv. Derfor vil vi gennemgå alle de offentlige områder et for et og se på, hvordan vi kan gøre de offentlige tilbud bedre ved at inddrage borgerne og de ansatte i at finde og udvikle de bedste løsninger inden for budgettet.

Eksempel på borgerindflydelse: Større fokus på ældrepolitikken, hvor der fokuseres på flere aktive ældre, fællesskaber, samspisning øget brug af frivillige, et sammenhængende patientforøb osv. 

MÆRKESAG: Gennemsigtighed og demokrati
Alternativet ser åbenhed som en forudsætning for et godt, meningsfyldt og velfungerende demokrati, hvor borgerne kan have tillid til det politiske system og magthaverne. Det skal være lettere for borgere og medier at kigge magten over skuldrene. Vi ønsker en mere åben offentlig sektor, en mere gennemsigtig forvaltning og et mere transparent politisk system. 

Alternativet ønsker at fremme en ny politisk kultur, der er langt mere gennemsigtig, ærlig og lyttende end den nuværende. En kultur, som det er nemmere for alle at deltage i, uanset om man er medlem af et parti eller ej. Borgerne skal præsenteres for de politiske overvejelser og mellemregninger og ikke blot resultaterne.

Eksempler på gennemsigtighed og demokrati: styrke åbenheden om økonomiske interesser, som præger de politiske beslutningsprocesser, mulighed for borgerdrevne forslag, involvering af de borgere, som beslutningerne får indflydelse på. Vi vil foreslå, at borgerne får adgang til møderne i kommunalbestyrelsens stående udvalg, også økonomiudvalget.