Bestyrelsen

Bestyrelsen har syv medlemmer: Birthe Larsen, Johanne Botfeldt (sekretær), Jette Purup (næstforperson), Carsten Friager, Ingvard Hansen (forperson), Peter Marxen og Susanne Jørgensen (kasserer). Dette er Lokalforening Langelands bestyrelse.
Bestyrelsen Alternativet Langeland

Ingvard Hansen

Forperson

ingvard@mac.com

22931446

Jette Purup

Næstforperson

purup@tdcadsl.dk

30708380

Susanne jørgensen

Kasserer

susjoerg@gmail.com

Carsten Roed Jensen

Suppleant

carstenroed@gmail.com

51512811