Iværksætteri

VISION: Et levende erhvervsliv med grønne virksomheder 

Alternativet Langeland vil stimulere et levende erhvervsliv, der er præget af mange grønne virksomheder og samarbejdet mellem dem. Vi vil skabe en bæredygtig erhvervsudvikling med idérige virksomheder, som omsætter øens ressourcer til beskæftigelse, og det skal ske igennem samarbejde, sociale fællesskaber og ved at dele ressourcer. 

Iværksætterkulturen skal være del af en bosætningsstrategi. Vi ønsker at gøre det attraktivt at flytte til Langeland, hvis man gerne vil starte sin egen virksomhed, fordi vi har et godt netværk og gode supportmuligheder.

MÆRKESAG: Iværksætterhus på Langeland
Alternativet støtter etableringen af et centralt placeret iværksætterhus på Langeland, som eventuelt kan vokse med satellitter andre steder på øen. Vi forestiller os et opfinderhus, udviklingsværksted og arbejdsfællesskab, som skal understøtte iværksættermiljøet på Langeland. Projektet bør udvikles som et fjerde-sektor-projekt i et samarbejde mellem kommune, private firmaer og frivillige.

Huset skal danne den fysiske ramme for samarbejde, sociale fællesskaber og fælles udnyttelse af ressourcer. Her skal alle små erhvervsdrivende og iværksættere føle sig velkomne og kunne mødes, inspirere hinanden gensidigt og bruge hinandens kompetencer på tværs. 

Iværksætterhuset skal være et sted, hvor folk har deres daglige gang, og hvor der altid er hjælp at hente. Her skal være et supportcenter, hvor man kan søge information, få hjælp til ideudvikling, regnskab, kommunikation og markedsføring. Huset skal bemandes med en daglig leder, som kan hjælpe med vejledning og gode råd eller hente anden relevant rådgivning ind. Huset kan også indeholde kontorfællesskaber.

Desuden vil vi bakke op om eksisterende og nye arbejdsfællesskaber rundt på øen, ex.  NOWhuset i Tullebølle. Vi vil endvidere styrke de eksisterende netværk fx Business Network Langeland, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Rotary og arbejde for et tættere samarbejde mellem disse.

Download hele Alternativet Langelands valgprogram