INGVARD HANSEN - NR. 2 PÅ LISTEN

Ingvard Hansen, 65 år, Tullebølle,  pensionist, præsenterer sig selv sådan her:

Jeg har arbejdet 25 år i efterskolen - afsluttende som forstander på Langelands Efterskole.

De sidste år af mit arbejdsliv var jeg i flexjob på kommunens hjælpemiddeldepot – hjælpemidler, jeg selv havde testet under et genoptræningsforløb.

Jeg var bestyrelsesmedlem gennem en lang årrække på Kassebølle Friskole. Jeg er gennem fri- og efterskolebevægelsen blevet meget optaget af Grundtvigs livs- og menneskesyn.

Jeg interesserer mig bredt for samfundsforhold; men har især uddannelse- og skoleområdet som mærkesager. Ældreområdet har også min store interesse, da jeg næsten dagligt er i spil med min 91-årige far og ser, hvilken stor betydning hjemmeplejen har for hans trivsel og livsduelighed.

Alternativets værdier stemmer meget overens med de værdier, jeg har levet med i mit efter- og friskoleliv, hvor fællesskabet er i fokus. Vi er hinandens skæbne på godt og ondt. Vi er også et skæbnefællesskab på Langeland, hvor vi har mulighed for at skabe en fælles hverdag, som inkluderer os alle til fælles bedste.