Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen består af Jette Purup (tovholder), Johanne Botfeldt og Lise Munk.

Gruppen varetager foreningens interne og eksterne kommunikation og opdaterer hjemmesiden og Alle Os.