fem logoer medlemsmøde tekst.jpg

MEDLEMSMØDE - VISIONSPARTIERNE

Alle medlemmer af de fem langelandske visionspartier - SOCIALDEMOKRAKTIET, Radikale Venstre, De Konservative, SF og Alternativet - indbydes til 

FÆLLESMØDE
onsdag 16. maj kl. 18-21
I Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing

Hvordan gik det første halve år?
Hvad skal der ske det næste halve år?

DAGSORDEN
18.00-18.45 Spisning og hyggesnak.
Alternativisterne laver maden. Pris 35 kr. Drikkevarer kan købes.

18.45-19.35 Partierne får ordet i hver 10 minutter:
        Har vi levet op til vores fælles vision og fem mærkesager? 
        18.45-18.55 Radikale Venstre
        18.55-19.05 Alternativet
        19.05-19.15 Konservative
        19.15-19.25 Socialdemokratiet
        19.25-19.35 SF

19.35- 19.50 Spørgsmål og svar

19.50-20.00 Pause

20.00-20.30 Hvad satser vi på det kommende halve år? Forslag til nye fælles initiativer?
Diskussion i blandede grupper (sammensat på forhånd)

20.30-21.00 Fremlæggelse og afslutning

Ordstyrer: Jette Purup, Alternativet

Venlig hilsen
De 5

NB Tilmelding til  Ingvard Hansen ingvard@mac.com senest den 9. maj