knopsvane nyt fra os stort.jpg

FLOTTE FUGLEBILLEDER I VALGPROGRAMMET

DYNAMISK PROGRAM Alternativet Langeland har løbende revideret sit  politiske program til kommunalvalget den 21. november. Det er sket i løbende i dialog med vores medlemmer og andre borgere, der tænker alternativt og kreativt.

I den seneste udgave - den sjette - har naturfotograf Carsten Friager, Langeland, bidraget med en stibe flotte fotos.

Og takket være input fra andre engagerede borgere har vi nu fået en ældrepoltik; sundhedspolitikken er suppleret med forslag om trivselsgrupper og en sundhedsnaturvejleder, vi har skærpet formuleringerne om grundvandsbeskyttelse, og vi har tilføjet, at friskoler skal ligestilles med folkeskoler på transportområdet.

LÆS OG DOWNLOAD HELE VALGPROGRAMMET